تمام تلاش ما این است که نزد شما برترین باشیم.

هنرجوی عزیز،

ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد و انتخاب خردمندانه ی شما، پرسنل مجموعه ی آبی هلان از این لحظه خود را موظف می دانند تا پشتیبان و یاری رسان متعهدی در راستای تحقق آرمان های ورزشی شما باشند. در این راستا لازم می دانیم اعلام نماییم:

  • آوردن کارت عضویت برای ورود به کلاس الزامی است.
  • قبل از تکمیل شهریه، شروع ترم امکان پذیر نمی باشد.
  • غیبت در طول ترم به هیچ وجه موجه نمی باشد.
  • شهریه ی کلاس مسترد نمی گردد.
  • رعایت کامل نکات ایمنی الزامی است.
  • روز های به غیر از کلاس، برای استفاده از استخر تهیه ی بلیت الزامی است.